ทีมช่างปูกระเบื้อง ช่างเทพื้นอันดับ 1 ของไทย ...รับปูกระเบื้อง รับเทพื้น ทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

  ทีมงานปอร์การช่าง รับเหมาเทพื้น รับเหมาปูกระเบื้องทุกชนิด สมุทรปราการ กรุงเทพฯและ ปริมณฑล รัเทพื้นข้างบ้าน รับเทพื้นหน้าบ้านหจก.ปอร์การช่าง
โดยช่างวินัย

084 448 2277, 087 329 1877
ไอดีไลน์ pkc2007
รับเทพื้น รับปูกระเบื้อง

----------------------------------------------------รับปูกระเบื้อง
ภาพการปูกระเบื้อง ของทีมงานปอร์การช่าง


ทีมงานปอร์การช่างเป็นทีมงาน รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาปูกระเบื้อง เทพื้นปูน เป็นผู้รับเหมางานเทพื้นและปูกระเบื้องทุกชนิด
รับงานเทพื้น รับปูกระเบื้องทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด รับงานเทพื้่นปูน และ ปูกระเบื้องทั้งพื้นที่มากพื้นที่น้อย ใกล้ไกลทีมงานเรารับหมดครับ ทีมงานช่างเทพื้น ช่างปูกระเบื้อง รับเทพื้น รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาเทพื้นปูน เราทำงานมากกว่า 15 ปีแล้ว เรามีประสบการณ์ 15 ปีเครื่องมือสำหรับงานเทพื้นครบ ส่วนใหญ่เรารับงานเทพื้่นในกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่ต่างจังหวัดเรารับงานกรณีพื้นที่มากพอสมควรรับเหมเทพื้นคอนกรีต
ภาพการเทพื้นคอนกรีตโรงงาน โดยทีมงานปอร์การช่าง

 

เกี่ยวกับเรา

หจก.ปอร์การช่าง ก่อตั้งเมื่อปี 2007
เป็นผู้รับเหมาเทพื้น รับเหมาปูกระเบื้องทุกชนิด ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงานเทพื้นและงานปูกระเบื้อง

หจก.ปอร์การช่างตั้งอยู่ที่:
190/5 หมู่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุปราการ 10540

ผู้ดำเนินงาน
คุบควบงาน: นายวินัย วิวัฒน์เมธากุล โทร.084 448 2277
แอดมิน/ บัญชี: น.ส.ปูชนีย์ วิเศษดี โทร.087 329 1877

 
 
 การเตรียมพื้นที่่เพื่อเทพื้นปูน

ก่อนเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต ช่างรับเทพื้น ต้องเตรียมพื้นที่ไว้เสมอ แต่การเตรียมพื้นที่แบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่ครับว่าเราจะเทพื้นอะไร เทพื้นแบบไหน ซึ่งแต่ละงานรายละเอียดจะแตกต่างกันและกำหนดสเป็ค กำหนดความหน้า กำหนดแรงอันแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าเราจะเทพื้นแบบไหน เพื่อใช้งานลักษณะไหน เช่น พื้นใช้สอยตามบ้านทั่วๆ ไป เทพื้นข้างบ้าน เทพื้นหลังบ้าน เทพื้นหน้าบ้าน โดยมากพื้นเหล่านี้ความหนาตามมาตรฐานคือ 10ชม. เสริมเหล็กไวร์เมชตั้งแต่ 3มม.-6มม. และกำหนดแรงอันของปูนสัก 200ksc.-240ksc. แล้วแต่จะตกลงกับทางผู้ว่าจ้าง หรือ จะเป็นพวกงานเทพื้นโรงงานที่จะต้องใช้กับพวกรถบรรทุกก็อาจจะกำหนดรูปแบบให้สูงขึ้นนิดหนึ่ง เช่นหนา 15 ชม. เสริมเหล็ก 4มม.-6มม. และอาจจะกำหนดแรงอัดขึ้นไปสัก 280ksc. - 300ksc. หรือ ถ้าเป็นพวกงานถนน ช่างเทพื้น หรือ ผู้รับเหมาเทพื้น อาจจะกำหนดสเป็คให้สูงกว่านี้นิดหนึ่งเช่น หนา 20ชม. เสริมไวร์เมช 6มม.-9มม. เป็นต้น ... ทั้งนี้การกำหนดสเป็นต่างๆ สำหรับงานเทพื้นปูน ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนเพื่อที่จะได้กำหนดเป็คและราคาให้สอดคล้องกัน สเป็คที่ผู้เขียนๆมาข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่สเป็คที่กำหนดตายตัวในแต่ละงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ผู้ว่าจ้างวาต้องการรายละเอียด ความแข็งแรงขนาดไหน เพราะรายละเอียดเหล่านี้ย่อมสอดคล้องกับงบประมาณของผู้ว่าจ้างนั้นเอง แต่ช่างเทพื้น/ผู้รับเหมาเทพื้นปูนจำเป็นต้องให้นำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างเสมอ ... ช่างรับเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้นปูน จะต้องมีความรู้สำหรับงานเทพื้นปูน ช่างเทพื้นจะต้องรายละเอียดและแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างตามความรู้และประสบการณ์ของช่างเทพื้นหรือ ผู้รับเหมางานเทพื้น แต่การตัดสินใจเลือกรูปแบบไหนนั้นขึ้นอยู่ที่ผู้ว่าจ้าง รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาเทพื้นปูน รับเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล

การเตรียมงานเทพื้นการเตรียมงานเทพื้น
ภาพการเตรียมงานเพื่่อเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง


การเตรียมพื้นที่สำหรับงานเทพื้นข้างบ้าน เทพื้นหลังบ้านตามบ้านพักอาศัยทั่วไป

1. ต้องทำงานเคลียร์พื้้นที่ออกจากบริเวณที่เราจะทำงานเทพื้นออกให้หมด สิ่งของ ต้นไม้ ถ้ามีหญ้า ช่างเทพื้น จะต้องเอาหญ้าออก จากนั้น ช่างเทพื้น /ผู้รับเทพื้นปูนต้องทำงานปรับพื้นที่เพื่อให้ระดับตามที่ต้องการ แล้วอาจจะปรับทราย หรือ บดอัดนั้นก็ขึ้นอยู่ที่่รายละเอียดที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง 2 รายการหลังไม่จำเป็นจะต้องมีในทุกๆ งานเทพื้นปูนก็ได้ ... ช่างเทพื้น ช่างเทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้นปูน รับเทพื้นปูน
2. ช่างเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างรับเทพื้นจะต้องทำงานเข้าแบบทุกๆ ด้าน
3. วางไวร์เมช
4. เทปูน
การเตรียมเทพื้นข้างบ้านเตรียมงานเพื่อเทพื้นข้างบ้าน
ภาพการเตรียมพื้น เพื่อเทพื้นคอนกรีตข้างบ้าน โดยทีมงานปอร์การช่างการเตรียมพื้นที่สำหรับเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตแบบพื้นที่ใหญ่ๆ เช่นพื้นโรงงาน เทพื้นถนน

1. ช่างรับเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพืนคอนกรีต ต้องทำงานเคลียริ่งบริเวณที่จะทำงานเทปูนให้เรียบร้อย หากมีป่า ต้นไม้ มีหญ้า ผู้รับเหมาเทพื้นอาจจะต้องใช้รถเกรดมาดัน
2. ใช้รถเกรดปรับพื้นบริเวณที่สูงหาที่ต่ำ หรือ ระปรับให้ได้ระดับตามแนวน้ำไหลตามที่ต้องการ
3. อาจจะใช้รถบดแบบบดถนนมาบดเพื่อให้พื้นแข็งแรง ทั้งนี้สำหรับข้อ 3 มีก็ได้ไม่มีก็ได้ ช่างรับเทพื้นควรจะให้รายละเอียดต่างๆ กับทางผู้ว่าจ้างว่าควรทำหรือไม่ควรทำ ทั้งนี้ผู้รับเหมาเทพื้นหรือช่างเทพื้นต้องดูจากสถานที่จริง เพราะบางทีดินแน่นอยู่แล้วเราจะไม่จำเป็นต้องทำการบดอัดก็ได้

รับเหมาเทพื้นปูนเตรียมพื้นที่สำหรับเทพื้นปูน
ภาพการเตรียมพื้นที่เพื่อเทพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่ โดยทีมงานปอร์การช่าง

การเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตแบบไม่ใหญ่มากเช่นข้างบ้าน หลังบ้าน

การเทพื้นปูนข้างบ้าน เทพื้นปูนหลังบ้าน เทพื้นปูนหน้าบ้านในพื้นที่ไม่ใหญ่มาก พื้นที่ๆ รถโม่เข้าไปถึงเราอาจจะทำงานเทพื้นแบบสผมเองด้วยสัดส่วนที่ปูนแดง 1 ลูกต่อทราย 3ถึง หิน 3-4ถุง การเทพื้นปูนด้วยวิธีนี้ไม่สามารถระบุแรงอัดของคอนกรีตได้ ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ต้องอาศัยประสบการณ์เอง

เตรียมงานเพื่อเทพื้นคอนกรีตช่างเทพื้นคอนกรีต เตรียมงานเทพื้น
ภาพการเตรียมงานเพื่อทำการเทพื้นคอนกรี่ต โดยทีมงานปอร์การช่าง

การเทพื้นปูนพื้นที่ใหญ่ เทพื้นปูนแบบพื้นที่กว้างเช่นเทพื้นโรงงาน

เทพื้นที่ใหญ่ๆ กว้างๆ เราจำเป็นต้องใช้ปูนผสมเสร็จจากแพนท์เท่านั้น ไม่สารถผสมเองได้แน่นอน
ขั้นแรก ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ช่างเทพื้นปูน จะต้องทำการเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน อาจจะต้องบดอัด ปรับทรายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีตกับผู้ว่าจ้างจะตกลงรายละเอียดกัน แบบนี้ใช้สำหรับงานเทพื้นปูนแบบนี้แนะนำให้ใช้แบบเหล็ก หรือไม่ก็ไม้แป้นที่มีความแข็งแรงพอสมควร วางเหล็กตามที่ต้องการเสร็จก็สามารถสั่งปูนมาเทได้เลยในวันถัดไป รับเหมาเทพื้นปูน รับเหมาเทพื้นคอนกรีต

เทพื้นคอนกรีตโรงงาน
ภาพการเทพื้นคอนกรีตโรงงาน โดยทีมงานปอร์การช่าง

การขัดหน้าพื้นปูน พื้นคอนกรีต

หลังจากที่เราทำงานเทพื้นปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรารอสัก 2-3ชั่วโมงเมื่อให้พื้่นปูน พื้นคอนกรีต เราแห้งแบบหมาดๆ ถึงทำงานขัดหน้าปูนได้
การขัดหน้าปูนมี 3 รูปแบบ คือขัดหยาบ(ใช้เกรียงไม้ เกรียงพลาสติก) ขัดเรียบ (ใช้เกรียงเหล็ก) ขัดมัน ใช้เกรียงเหล็กเหมือนขัดหยาบแต่ต้องโรยปูนเพิ่มเพื่อให้พื้นดูดีขึ้นเท่านั้น ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ต้องเตรียมเกรียงให้พร้อมก่อนที่ปูนจะแห้ง

รับเทพื้นปูน
งานขัดหน้าพื้นคอนกรีตโดยทีมงานปอร์การช่างแล้วเราจะเลือกขัดพื้นแบบไหน

การจะเลือกว่าเราจะขัดพื้นแบบไหนนั้น คำตอบก็คือขึ้นอยู่ที่การใช้งาน ซึ่ง ช่างเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ช่างรับเทพื้นคอนกรีต จะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างว่าพื้นแต่ละแบบต่างกันอย่างไร เช่น พื้นขัดหยาบจะเป็นพื้นกางแจ้งที่จะต้องโดนแดดโดนฝนเวลาใช้งานจะได้ไม่ลื่น คือเน้นที่ไม่ลื่นแต่ไม่แน้นความสวยงาม โดยส่วนมากจะเป็นพวกงานถนน ส่วนพื้นขัดมันหรือขัดเรียบ ส่วนมากจะเป็นพื้นในรุ่มไม่โดนฝนเพื่อดูสวยงาม เน้นสวยไม่เน้นลื่น รับเทพื้่นขัดมัน รับเทพื้นขัดหยาบ รับเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีตทั่วๆ ไป

การขัดผิวคอนกรีต
ภาพการขัดผิวคอนกรีตแบบเรียบ โดยทีมงานปอร์การช่าง

การบ่มพื้นคอนกรีต

การบ่นคอนกรีตก็คือการทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้คอนกรีตระเหยช้าที่สุด เพราะการระเหยช้ามากแค่ไหนหมายถึงความแข็งแรงของพื้นคอนกรีตมากขึ้นเท่านั้น หรือ การรักษาแรงอัดของคอนกรีตนั่นเองครับ การบ่มคอนกรีตทำหลังจากที่เทพื้นคอนกรีตเสร็จแล้ว ขัดหน้าคอนกรีตเสร็จแล้ว 1-2 ชั่วโมงก็เริ่มบ่มได้ การบ่มพื้นคอนกรีตมีหลายวิธีเช่น เอากระสอบป่านว่างแล้วฉีดน้ำใส่ หรือการใช้ผ้าใบคลุม หรือ ขังน้ำบนพื้นไว้ บ่มไว้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ ... *** การบ่มพื้นคอนกรีตอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกๆ ครั้งเสมอไป ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจหรือข้อตกลงของผู้รับเหมาเทพื้นกับผู้ว่าจ้าง พื้นไม่ได้บ่มก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นจะไม่แข็งแรง ส่วนมากที่เขาบ่มพื้นคือพื้นถนน พื้นโรงงาน เพราะพื้นพวกนี้ต้องรับน้ำหนักเยอะ ส่วนพื้นที่เล็กๆ เช่นพื้นข้างบ้าน หลังบ้านหน้าบ้านเขาจะไม่ค่อยทำการบ่มกัน ทีมงานเรารับบ่มปูน บ่มคอนกรีต รับเทพื้นปูน รับเทพื้่นคอนกรีต

รับเหมาเทพื้นคอนกรีต

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ selecconการวางแผนเพื่อเทพื้นคอนกรีต เทพื้่นปูน

การที่จะทำกาน เทพื้นปูน เทพื้่นคอนกรีต นั้น ช่างรับเทพื้น / ผู้รับเหมาเทพื้นปูน จะต้องวิเคาะห์ให้เรียบร้อยกว่าควรจะต้องเทพื้นปูนแบบบไหน หลักๆ ก็จะมี 2 แบบคือ สแลปออกคาน และ สแลปออกกราวด์
สแลปออนคาน คือโรงสร้างนั้นจะต้องเสาเข็า และ ทำคานไว้บนหัวเสาเข็ม แล้วทำงานเทพื้นทับคานเลย โดยให้น้ำหนักพื้นเทลงคาน เทลงเสาเข็ม แต่ตามประสบการแล้วเทพื้นปูนวิธีนี้จะมีปัญหาบ่อย เพราะเวลาดินทรุดพื้นข้างล่างจะมีช่องว่าง แล้วพื้นก็จะหักง่าย ดังนั้น ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต จะต้องวางแผนการเทให้ดี
ส่วนพื้นแบบสแลปออนกราวด์คือเทพื้นคอนกรีตลงดินเลย ให้น้ำหนักพื้นเทลงดินลักษณะแบบเดียวกับถนน
เวลาดินทรุดพื้นคอนกรีตก็ทรุดตาม รับเทพื้นถนน รับเทพื้้นแบบสแลปออนกราวด์ รับเทพื้นแบบสแลปออนคาน

การเตรียมตัวเพื่อเทพื้นคอนรกรีต


การรับเทพื้นแบบมีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็มแบบไหนจะดีกว่ากัน

ห้วข้อนี้ผู้เขียนจะไม่บอกนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่า แต่อยากจะอธิบายว่าทั้ง 2 อย่างมันต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสียอย่างไร
การลงเสาเข็มคือการทำไว้เพื่อรองรับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง พื้น เพื่อเวลาดินทรุดสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ทรุดตาม ดังนั้นเสาเข็มที่เราใช้จะต้องได้ผลจริงๆ หรือ เสาเข็มแบบที่ตกลงไปจนถึงชั้นดินแข็งจริงๆ ข้อดีของการลงเสาเข็มก่อนเทพื้นคือเวลาดินทรุดพื้นก็จะไม่ทรุดตาม แต่ข้อเสียคือเวลาดินทรุดใต้พื้นจะมีช่องว่าง และพื้นอาจจะหักตรงกลางได้ ส่วนข้อดีข้อเสียของการไม่ลงเสาเข็มคือ ข้อดีเวลาดินทรุดพื้นทรุดตามพื้นจะไม่แตกแต่เวลาเทพื้นจะต้องเว้นจากตัวบ้าน เว้นจากตัวกำแพง หรือเว้นจากโครงสร้างอื่นๆ ทั้งนี้ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูนต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างให้ละเอียด ส่วนข้อเสียคือเวลาดินทรุดพื้นก็ทรุดตามแทนที่จะอยู่ในระดับเดียวกับที่กำหนดไว้ ... รับเทพื้น รับเทพื้นปูน ช่างเทพื้่นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต จะต้องให้รายละเอียดต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้างเสมอ ช่างรับเทพื้่น ช่างเทพื้น ช่างเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต รับเทพื้นปูนทุกชนิด

งานลงเสาเข็มเพื่อเทพื้นคอนกรีตงานลงเสาเข็มเพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีต
งานลงเสาเข็มเพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง


การใส่ไวร์เมชในงานเทพื้นคอนกรีต

ผู้เขียนได้รับคำตามจากลูกค้าจนเกือบจะทุกๆ งานเช่น ใส่เหล็กกี่มม. ดี ใส่เหล็กขนาดนี้พื้นจะทรุดไหม ใส่เหล็กแบบนี้พื้นจะแตกไหม ผู้เขียนขออธิบายความดังนี้จะครับ การใส่ไวร์เมชเสริมเข้าไปสำหรับ งานเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต นั้น จุดประสงค์หลักทำให้เป็นโครงเพื่อให้พื้นคอนกรีตยึดกัน เวลาพื้นแตกตัวพื้นจะได้ไม่แยกตัวออกจากกันทั้งแนวราบและแนวดึง มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าใส่เหล็กขนาดไหนพื้นไม่แตกพื้นไม่ทรุด
*ใส่เหล็กไวร์เมชเพื่อให้พื้นคอนกรีต พื้นปูนที่ช่างเทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้ปูน ใส่ไว้เพื่อไม่ให้พื้นแยกตัว

ใส่ไวร์เมชสำหรับเทพื้น
ภาพแสดงการใส่เหล็กไวร์เมชเพื่อเสริมพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง

วางแผนการเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต

เทพื้นปูน
เทพื้นคอนกรีต แล้วดินจะทรุดไหมนี่คือคำถามสุดหิตที่ผู้เขียนได้รับ คำตอบก็คือทรุดน่ะทรุดแน่ๆ
แต่ทรุดแล้วทำอย่างไรไม่ให้พื้นแตกนี่คือโจทย์ ก็ต้องวางแผนการเทให้ดี เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเทพื้นแล้วพื้นยังไงก็ทรุดแน่ๆ ดังนั้นเวลาเทพื้นเช่นพื้นข้างบ้าน พื้นหลังบ้าน เราก็เว้นร่องไว้ให้ห่างจากกำแพงไว้สัก 5-10ชม. ส่วนฝั่งตัวบ้านให้ใช้โฟมกันเพื่อเวลาพื้นทรุดพื้นจะได้เคลื่อนตัวได้ ให้พื้นแยกตากกันตามมุมของบ้าน ห้ามเทเป็นผืนเดียวกันทั้งข้างบ้านหลังบ้าน ช่างรับเทพื้่น ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูนส่วนมากจะเข้าใจจุดนี้
* ผู้รับเหมาเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ต้องแยกพื้นออกจากโครงสร้างอื่น เช่น ตอม่อ หัวเข็ม กำแพง หรือ ตัวอาคารเพื่อให้พื้นปูนมีความเป็นอิสระจากโครงสร้างอื่น

ภาพการเตรียมพื้นที่ เพื่อเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง


ค่าแรงเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต

ค่าแรงสำหรับงานเทพื้นปูน เทพื้่นคอนกรีต ผู้รับเหมาเทพื้่นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นตารางเมตรครับ และ ก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นค่าแรงรวมของหรือว่าถ้าแรงอย่างเดียว ถ้าค่าแรงรวมของด้วยก็ต้องระบุรายละเอียดว่า พื้นที่พี่ตารางเมตร เทพื้นหนากี่ชม. เสริมเหล็กกี่มม. แรงอันของคอนกรีตเท่าไร ห้วข้อนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคร่าวๆ นะครับ ย้ำว่าคร่าวๆ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างท่านใดอยากได้ข้อมูลแบบเปะๆ ต้องคุยกับช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้่นคอนกรีตที่หน้างานเองครับ ... สำหรับค่าแรงงานเทพื้นปูน ถ้าเป็นค่าแรงอย่างเดียวกรณีที่ใช้เป็นเหล็กไวร์เมช คร่าวๆ ตารางเมตรละ 150-200 แต่ถ้าค่าแรงรวมของด้วยอันนี้บอกอยากเพราะขึ้นอยู่ที่รายละเอียดที่จะต้องตกลงกัน ยกตัวอย่าง ถ้าเทพื้น 100 ตรม. เหล็ก 4มม. เทพื้นหนา 15ชม. คร่าวๆ ก็ตรม.ละ 600 ... ไม่ต้องอิงข้อมูลจากตัวอย่างนี้นะครับ ราคาค่าแรงสำหรับงานเทพื้นมันต้องอิงกับหลายๆ ปัจจัยครับ
* ค่าแรงงานเทพื้นคอนกรีต งานเทพื้่นปูน ขึ้นอยู่กับ ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีตจะตกลงรายละเอียดกับผู้ว่าจ้าง


ภาพการเทพื้นคอนกรีตของทีมงานปอร์การช่าง


เทพื้นแล้วฝนตกต้องทำอย่างไร

ฝนฟ้าอากาศไม่มีใครกำหนดได้หรอกครับว่ามันจะตกตอนไหน แต่เวลาเทพื้นแล้วถ้าฝนตกเราก็หาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอา ถามว่าขณะที่เทพื้น หรือ เทพื้่นเสร็จแล้วปูนยังไม่แห้งเลยแต่ฝนตกลงมาพอดีจะเป็นอะไรไหม จะทำอย่างไร ในเชิ่งโครงสร้างมันไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะในปูนที่เราเทมันก็มีน้ำอยู่แล้ว มันไม่กระทบอะไรกะโครงสร้างหรือไม่ทำให้กำลังของพื้นคอนกรีตเราเสียไป เพียงแต่มันจะทำผิวหน้าไม่สวยเพราะปูนอยู่ด้านบนมันไหลออก เวลาช่างเทพื้นขัดหน้ามันจะเห็นเม็ดทราย ดังนั้นวิธีแก้คือปล่อยให้มันไหลไปครับอย่าไปคลุม อย่าไปทำอะไรกะมัน รอให้ฝนหยุดตกแล้วใช้ปูนแดงโรยหน้าเพื่อทดแทนปูนที่่ไหนออกแล้วขัดได้เลยครับ ห้ามใช้ผ้าคลุมครับ เพราะจะทำให้ผ้าไปกดพื้นทำให้พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
* ช่างเทพื้่นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต จะต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหากรณีฝนตกระหว่างการดำเนินงานเทพื้นเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต ผสมเทกับใช้ปูนผสมเสร็จต่างกันอย่างไร

เทพื้นโดยใช้ปูนผสมเสร็จหรือเรียกว่าปูนแพ้นท์ มันดีตรงที่เราไม่ต้องผสมเอง ไม่ต้องกะปริมาณส่วนต่างๆ เอง
แรงอัดกำหนดได้ตามต้องการ ... ส่วนเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตแบบผสมเองข้อเสียคือกำหนดแรงอัดเองไม่ได้ เป็นตัวเลขแบบทางการ แต่เราสามารถกำหนดเองด้วยตัวเรา เช่น ปูน 1ลูกต่อทราย 4 หิน 5 หรือ ถ้าอยากได้แรงอัดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็อาจจะลดทรายลดหินลงได้ แต่ถ้าผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตที่มีประสบการณ์แล้วส่วนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหา หรือผู้ว่าจ้างอาจจะตกลงไว้กับผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นไว้ก่่อนก็ได้ แต่ตามประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะเป็นผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตเป็นเวลา 15 ปี ยังลูกค้าบอกว่าต้องผสมสัดส่วนเท่าไร * ผู้รับเหมาเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีตต้องประเมินหน้างานว่าควรเทพื้นด้วยกันผสมเองหรือใช้รถเท

ช่างรับเหมาเทพื้นปูนภาพการเทพื้นปูน
ภาพการเทพื้นปูน โดยทีมงานปอร์การช่าง


เทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตใช้ปูนแดงหรือปูนเขียว

ปูนเขียวเป็นปูนแห้งช้าครับ ส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน จะนิยมใช้ปูนเขียวสำหรับงานสถาปัตย์เช่นการก่อ งานฉาบ งานปูกระเบื้อง ถามว่าแล้วใช้ปูนเขียวเทพื้่นปูน เทพื้นคอนกรีตได้ไหม ตอบเลยว่าได้ครับ ส่วนปูนแดงเป็นปูนแห้งเร็ว ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตส่วนใหญ่จะใช้เทพื้นโครงสร้าง เพราะมันแห้งเร็วจะได้แกะแบบได้เร็วงานเด็นแล้วนั่นเอง และ ปูนแดงจะมีแรงอัดสูงกว่าปูนเขียว แต่ราคาก็แพงเช่นเดียวกัน


ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ assunhow2.blogspot.com/


ปูนที่กี่ชนิด แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร

คนที่ไม่ใช่ช่างปูนก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าปูนที่ช่างเขาใช้ทำงานมันมีปูนอะไรบ้าง แต่ละชนิดของปูนมันใช้งานต่างกันอย่างไร ห้วข้อนี้ผู้เขียนขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้ครับ
ปูนเค็มก็คือปูนล้วนๆ โดยไม่ได้ผสมอะไรเลย ดังนั้น
ปูนเค็ม + กับน้ำ เรียกว่า ปูนซีเมนท์เพสท์ เอาไว้เก็บรอย เก็บงาน ขัดหน้า จับเซี้ยม
ปูนเค็ม + น้ำ + ทราย เรียกว่าปูนมอร์ต้าร์หรือปูนทราย เอาไว้ใช้งานด้านสถาปัตย์เช่น ก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง
ปูนเค็ม + น้ำ + ทราย + หิน + เหล็ก เรียกว่าคอนกรีตเสร็มเหล็ก ใช้งานด้านโครงสร้างเช่นเทพื้น เสา คานเทท็อปปิ้งคืออะไร

ปกติเวลา ช่างเทพื้น เทพื้นคอนกรีต เขาจะต้องมี ปูน+น้ำ+ทราย+หิน+เหล็กเพื่อให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้งานด้านโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง แต่กรณีที่มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่แล้ว แต่พื้่นคอนกรีตที่ช่างเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้นทำไว้มันอาจจะไม่ได้ระดับ หรือ เราอาจจะต้องการรับดับใหม่มันจึงเกิดการเทท็อปปิ้งขึ้นมา การเทท็อปปิ้งก็คือการใช้ปูนมอร์ต้าร์หรือปูนผสมทรายเทปรับระดับบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ซึ่ง ช่างเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้น ผู้รับเทพื้น ต้องหาระดับตามที่ตัวเองต้องการจากนั้นผสมปูนทรายเทปรับระดับได้เลย

เทท๊อปปิ้ง
ภาพการเทท๊อปปิ้ง โดยทีมงานปอร์การช่าง


ปูกระเบื้อง ยกพื้นให้สูง ปรับพื้นต้องใส่เหล็กไหม

นี่เป็นคำถามยอดหิตที่ ผู้รับเหมาเทพื้้น ช่างเทพื้น ช่างรับเหมาเทพื้นปูนต้องเจอบ่อยๆ ก่อนที่จะได้คำตอบนี้ผู้เขียนขอทำความเข้าใจกับการก่อสร้างคร่าวๆ ก่อนนะครับ
งานก่อสร้างไม่ว่าจะก่อสร้างบ้าน อาคาร ส่วนใหญ่จะแบ่งแยกงานออกได้ 3 อย่างหลักๆ คือ
1. งานโครงสร้าง เช่น งานเทพื้น งานเสา งานคาน งานโครงสร้างจะแน้นเรื่องความแข็งแรงดันนั้นองค์กอบของงานโครงสร้างจึงจะกอบด้วยคอนกรีตและเหล็ก
2. งานสถาปัตย์ เช่น งานก่อ งานฉาบ งานปูกระเบื้อง งานเหล่านี้ไม่ต้องการความแข็งแรงจึงใช้ปูนมอร์ต้าร์หรือปูนทราย
3.งานระดับ ประกอบด้วย ไฟฟ้า ประปา งานทำความเย็น

พอมาถึงคำถามที่ช่างรับเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้นเจอที่ว่า ปูกระเบื้อง ยกพื้นให้สูงขึ้น ปรับพื้นต้องใส่เหล็กไหม
คำตอบก็คือไม่ต้องครับ เพราะงานเหล่านี้ไม่ต้องการความแข็งแรง ไม่ต้องการน้ำหนัก สังเกตุได้ว่า อิฐบล็อกก็ต้องมีรูเพราะต้องการให้มันเบา อิฐมวลเบา เป็นต้น ดังนั้นงานปูกระเบื้อง ปรับเพื้น ยกพื้นเป็นงานสถาปัตย์ไม่จำเป็นต้องเสริมเหล็ก ... รับเทพื้่น รับเหมาเทพื้น รับพื้นปูน ช่างรับเทพื้นปูน
การปูกระเบื้อง
ภาพการปูกระเบื้องโดยทีมงานปอร์การช่าง

รอยต่อสำหรับพื้นคอนกรีตวางบนดิน

Joint in Concrete Slabs on Grade
รอยต่อคืออะไร
ตามธรรมชาติของคอนกรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเนื่องมาจากความชื้นและอุณหภูมิ แต่โดยปกติแล้วคอนกรีตจะหดตัวซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุเริ่มต้น รอยแตกร้าวที่ไม่มีแบบแผนนอกจากทำให้ไม่สวยงามแล้วยังทำให้การบำรุงรักษาในภายหน้าเป็นไปได้ด้วยความยากอีกด้วย รอยแตกร้าวตามปกติส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของคอนกรีต รอยต่อก็คือรอยแตกที่ควบคุมให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนดซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากกว่าและยังบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าด้วย การทำรอยต่อสามารถทำได้อย่างง่ายๆ ก่อนที่การแตกร้าวจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้แบบ, เกรียงสำหรับทำรอยต่อ, การตัดด้วยใบเลื่อย และเกิดจากการเทคอนกรีตต่อจากคอนกรีตที่เทไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยรูปแบบของรอยต่อมีดังต่อไปนี้

รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) รอยต่อทำไว้เพื่อบังคับให้แผ่นคอนกรีตแตกร้าวตรงแนวที่กำหนดให้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งการทำรอยต่อประเภทนี้จะใช้ในการป้องกันการแตกร้าวที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตที่เกิดขึ้น

รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ (Isolation Joint or Expansion Joint) เป็นรอยต่อสำหรับพื้นให้เป็นอิสระไม่ติดกับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกำแพง, ฐานรากหรือเสา และโครงสร้างอื่นๆ เช่น ถนน, ชานบ้าน, ทางเดินเท้า, ลานจอดรถ, บันได, เสาไฟและจุดอื่นๆ ที่น่าจะเกิดการยึดรั้ง บริเวณส่วนที่ติดกันนั้นจะต้องยินยอมให้สามารถเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งได้อย่างเป็นอิสระเพื่อทำให้เกิดรอยร้าวจากการยึดรั้งให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดการเคลื่อนตัว

รอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint) เป็นรอยต่อที่เกิดจากบริเวณที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างผิวของคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ การทำรอยต่อก่อสร้างนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างในแต่ละวันหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเทคอนกรีตไปเกินกว่าระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ของคอนกรีต ซึ่งรอยต่อก่อสร้างนี้อาจจะออกแบบให้สามารถเคลื่อนตัวหรือสามารถถ่ายแรงได้ แต่ตำแหน่งและวิธีการควรจะต้องออกแบบอย่างถูกต้องไว้ล่วงหน้า โดยอาจใช้การเสริมเหล็กเดือย (Dowel) เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวและถ่ายแรง

ทำไมถึงต้องทำรอยต่อ
เราไม่สามารถป้องกันการเกิดรอยแตกในคอนกรีตไว้ได้ทั้งหมดแต่สามารถควบคุมและทำให้เกิดน้อยที่สุดได้ด้วยการออกแบบรอยต่ออย่างถูกวิธี ซึ่งสาเหตุที่คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าวเกิดเนื่องจาก
เนื่องจากคอนกรีตรับแรงดึงได้น้อยมากเมื่อเทียบกับแรงอัด ตามธรรมชาติแล้วคอนกรีตมีแนวโน้มที่จะเกิดการหดตัวซึ่งจะทำให้เกิดการยึดรั้งขึ้น เมื่อแรงดึงที่เกิดขึ้นมีมากกว่ากำลังที่คอนกรีตจะสามารถรับแรงดึงได้ จึงเป็นผลให้เกิดการแตกร้าว
คอนกรีตที่อยู่ในช่วงอายุเริ่มต้นก่อนที่คอนกรีตจะแห้งสนิท ส่วนใหญ่การแตกร้าวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือจากการการหดตัว หลังจากน้ำในคอนกรีตระเหยออกไปแล้วคอนกรีตจะเกิดการหดตัวเพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดรอยแตกร้าวเพิ่มมากขึ้นหรือหากว่าก่อนหน้านี้คอนกรีตได้เกิดรอยร้าวอยู่ก่อนแล้วความกว้างของรอยร้าวก็จะขยายใหญ่ขึ้น
การทำรอยต่อจะช่วยทำให้แรงเค้นดึงภายในคอนกรีตลดลง ควบคุมรอยแตกร้าวให้เป็นระเบียบไม่กระจัดกระจายทำให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง

รอยต่อทำกันอย่างไร
การทำรอยต่อจะต้องออกแบบอย่างถูกต้องและจะต้องก่อสร้างอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้
รอยต่อควรทำที่ระยะห่างทุกๆ 24-36 เท่า ของความหนาพื้น ตัวอย่างเช่น เทพื้นหนา 10 ซม. ระยะห่างในการทำรอยต่อควรทำทุก 3 เมตร แต่ในบางกรณีระยะห่างของรอยต่ออาจทำได้มากกว่านั้นแต่ไม่ควรเกิน 4.5 เมตร
แนะนำว่าควรทำแผ่นพื้นให้เป็นรูปทรงจตุรัสจะดีที่สุด หากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีอัตราส่วนด้านยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของด้านกว้าง และหลีกเลี่ยงการทำพื้นรูปทรงตัวแอว (L- shaped)
สำหรับในการทำรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ความลึกขั้นต่ำของรอยต่อไม่ควรน้อยกว่า ? ของความหนาของพื้น แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม. ส่วนระยะเวลาที่ทำนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ทำรอยต่อ
ใช้แถบเส้นพลาสติกหรือไม้ฝังไว้ตลอดแนวระหว่างที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู่แล้วดึงออกในภายหลัง ความลึกในการฝังจะต้องฝังให้ลึกพอตามข้อกำหนด
การใช้เกรียงปาดร่องเพื่อทำรอยต่อ ส่วนใหญ่จะทำขณะแต่งผิวหน้าคอนกรีตและปาดซ้ำอีกครั้งในภายหลังเพื่อให้มั่นใจว่าร่องที่เป็นรอยต่อยังคงลึกอยู่
การทำรอยต่อในลักษณะที่ทำก่อนคอนกรีตแข็งตัวนี้ ทั่วไปควรทำภายในระยะเวลา 1–4 ชั่วโมงหลังจากการแต่งผิวหน้าคอนกรีตเสร็จทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางด้านระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตเป็นสำคัญ แต่รอยต่อลักษณะนี้จะมีความลึกน้อยกว่าการทำรอยต่อด้วยวิธีการตัดด้วยเลื่อย (Saw-cut) ถึงอย่างไรก็ตามความลึกของรอยต่อที่ทำก่อนคอนกรีตแข็งตัวไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม.
การทำรอยต่อด้วยวิธีการตัดด้วยเลื่อย (Saw-cut) ควรทำภายในระยะเวลา 4-12 ชั่วโมงหลังจากคอนกรีตเริ่มแข็งตัว
ความยากง่ายในระหว่างการตัดรอยต่อด้วยเลื่อยจะขึ้นอยู่กับกำลังอัดของคอนกรีตและคุณลักษณะความแข็งแกร่งของหินและทรายที่ใช้ผสม หากทำการตัดเร็วเกินไปจะทำให้ใบตัดเคลื่อนที่ไปมารอยตัดจะไม่เป็นเส้นตรง หรือหากทำการทำรอยต่อช้าเกินไปจะทำให้ตัดได้ยากและรอยร้าวอาจเกิดไปแล้วก็ได้
ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เช่น ยางมะตอย, แผ่นใยสังเคราะห์, แผ่นโฟม หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แยกพื้นออกจากโครงสร้างหลัก กำแพงหรือฐานราก ก่อนการเทคอนกรีตเพื่อลดการยึดรั้ง
ทำการแยกโครงสร้างเสาออกจากพื้นที่จะเทคอนกรีตใหม่ด้วยการทำช่องเปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมรอบเสาเสียก่อน ซึ่งภายในช่องเปิดนั้นจะเทภายหลังจากพื้นคอนกรีตที่เทก่อนหน้าซึ่งแข็งตัวแล้วเพื่อป้องกันการยึดรั้ง โดยช่องเปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ควรทำทำมุมทะแยง 45 องศา กับระนาบพื้น

ช่างเทพื้นปูน
ตัวอย่างเหล็กโดเวล ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ thaimetallic

7. หากพื้นคอนกรีตมีการใส่เหล็กเสริมเพื่อรับการแตกร้าวจากอุณหภูมิ (wire mesh) จะต้องตัดให้ขาดจากกันบริเวณที่มีรอยต่อ
8. รอยต่อก่อสร้างแบบมีบ่า (key joint) บริเวณปลายทั้งสองของพื้นที่เชื่อมติดกัน มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายแรงหรือช่วยในการป้องกันการเกิดการโก่ง (curling) หรือการห่อตัว (warping) บริเวณปลายแผ่นพื้น ทำรอยต่อก่อสร้างแบบมีบ่านี้ไม่เหมาะในพื้นในงานอุตสาหกรรมที่ต้องแบกรับน้ำหนักที่สูง ซึ่งควรใช้เหล็กเดือย แต่ก็ต้องมีการวางตำแหน่งของเหล็กอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าวแบบกระจายที่ปลายของเหล็กเดือยได้
9. รอยต่อในพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจราจรที่คับคั้ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวบริเวณปลายแผ่นพื้นแตกละเอียด รอยต่อของพื้นโรงงานควรจะใช้วัสดุยาแนวรอยต่อที่มีความแข็งแรงแต่ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นที่ดีและทนต่อแรงทางกลได้ดี

ข้อแนะนำในการทำรอยต่ออย่างเหมาะสม
1. ตำแหน่งในการทำรอยต่อจะต้องถูกต้องแม่นยำรวมทั้งการตัดสินใจเลือกเวลาในการตัดรอยต่อหลังการเทคอนกรีตเสร็จ
2. ควรทำรอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ (Isolation Joint or Expansion Joint) เพื่อไม่ให้เกิดการยึดรั้งระหว่างโครงสร้างพื้นกับเสา, กำแพงกับฐานราก และที่จุดเชื่อมต่อของถนนกับทางเดินเท้า, ขอบทางเดินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
3. อุปกรณ์และวัสดุอุดรอยต่อที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
ขอบรูปภาพและเนื้อหามาจากเว็บ cpaccademy.com
ข้อความแบบสรุป
จ๊อยบังคับให้พื้่นคอนกรีตแตกตามแนวที่ช่างเทพื้นกำหนดไว้
จ๊อยที่แยกตัวจากโครงสร้างอื่นๆ เช่นบ้าน กำลัง ตอม่อ
จ๊อยที่แยกส่วนคอนกรีตให้อิสระจากกันโดยใช้เหล็กโดเวลเป็นตัวเชื่อมคอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตสแต้มป์ หรือ คอนกรีตพิมพ์ลาย คือการเทปูนปรับระดับให้ได้ตามที่ช่างเทพื้นปูนกำหนดไว้ จากนั้นรอให้ปูนหมาดได้ทีแล้วใช้แบบพิมพ์ที่เตรียมากลิ้งอยู่บนพื้นปูน หลังจากนั้นช่างเทพื้นปูนจะทำความสะอาดแล้วเคลือบด้วยน้ำยากันตะไคร่ ข้อดีของคอนกรีตพิมพ์ลายคือ สวย ทน แต่ข้อเสียคือทำความสะอาดยาก เพราะมีร่องเยอะ

คอนกรีตพิมพ์ลาย
ภาพคอนกรีตพิมพ์ลายจากเว็บ globalhouse


เทพื้นคอนกรีตจำเป็นต้องรองทรายก่อนหรือไม่

งาน เทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต โดยทั่วไปอาจจะไม่มีสเป็คหรือรายการต่างๆ ให้เหมือนกันทุกครั้งเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าทางผู้ว่าจ้างจะกำหนดรายละเอียดอะไรให้ผู้รับเหมาเทพื้นบ้าง เพราะบางรายการอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ เช่น รองทราย ปูแผ่นพลาสติก ลูกปูนหนูนเหล็ก บ่มคอนกรีต รายการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีสำหรับงานเทพื้นปูน เทพื้่นคอนกรีต ก็ได้ มาถึงคำถามที่ว่า การ เทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตจำเป็นต้องรองทรายไหม คำตอบก็คือไม่จำเป็นครับ จุดประสงค์ของการใช้ทรายรองพื้นมี 2 อย่างหลักๆ คือ
1 รองพื้นเพื่อปรับระดับตามที่ช่างรับเหมาพื้นคอนกรีตต้องการ
2 รองทรายเพื่อกันไม่ใช้ความชื่นที่มาจากดินกระทับกับพื้นคอนกรีต
3 เพื่อให้พื้่นยืดหยุ่น ... รับเหมาเทพื้่นคอนกรีต รับเทพื้นคอนกรีต โดยช่างเทพื้นคอนกรีต

การปรับทรายก่อนเทพื้นคอนกรีต
ภาพการปรับทรายก่อนเทพื้นคอนกรีต


ลูกปูนที่ใช้ในงานเทพื้้นคอนกรีต

งานเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตทุกครั้งจะมีเหล็กผูกหรือเหล็กไวร์เมชเสริมคอนกรีตเสมอ เพื่อกันร้าวกันเวลาคอนกรีตแตกพื้นคอนกรีตจะได้ไม่แยกจากกัน ดังนั้นเหล็กที่ใช้เสริมพื้นคอนกรีตจะต้องอยู่ตรงกลางของความหนาของพื้นคอนกรีตเสนอ เช่น พื้นคอนกรีตหนา 15ชม. เหล็กจะอยู่ช่วงที่ 7 ชม. สูงจากพื้น เวลาช่างเทพื้นคอนกรีตเทคอนกรีตแล้วดึงเหล็กขึ้นอาจจะไม่ได้ทำให้เหล็กอยู่ตรงกลางแบบเปะๆ ดังนั้นเขาจึงหล่อลูกปูนขึ้นมาเพื่อดันเหล็กไว้ให้เหล็กอยู่ตรงกลางพื้นคอนกรีตโดยที่่่ไม่ต้องให้ช่างเทพื้นคอนกรีตดึงขึ้นมาเอง ... นอกจากนี้อาจจะใช้เหล็กเสริมในแบบต่างๆ เช่น ถ้าต้องการให้เหล็กเป็นตัวรับแรงกด รับแรงดัดก็อาจจะรองเหล็กไว้ด้านล่าง เช่นหากจากพื้่น 1-2ชม. หรือ ถ้าต้องการป้องกันคอนกรีตร้าวก็อาจจะให้อยู่ใกล้ๆ ผิวคอนกรีตสัก 2-3 ชม. ก็ได้ อยากให้ใกล้ผิวคอนกรีตมากเกินไปเพราะเหล็กจะโผล่ รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาเทพื้นปูน รับเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต

รับเทพื้นปูน
ตัวอย่างลูกปูนหนุนเหล็ก ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ poonmixเหล็กโดเวล

โดเวลคือเป็นเหล็กข้ออ้อย ขนาดอาจจะ 12 16 มม. ก็ได้ ตัดเป็นท่อนๆ ยาวสัก 50ชม. เอาไว้เสียบเชื่อมระหว่างแผ่นคอนกรีต เพื่อให้รับแรงดึงแนวดิ่ง และแนวราบไม่ให้คอนกรีต 2 ส่วนหลุดออกจากกัน

ช่างเทพื้นปูนเรามีทีมช่างบริการเช่น

ช่างเทพื้นปูน รอบบ้านทั่วไป รับเทพื้นข้างบ้าน รับเทพื้นหน้าบ้าน
ช่างเทพื้นคอนกรีต เทพื้นปูนตามโรงงาน
ช่างเทพื้นปูน รับเหมาเทพื้นถนน
รับเหมาเทพื้นตลาด
รับเหมาเทพื้นคอนกรีต
รับเทพื้นคอนกรีต พื้นถนน เทพื้นโรงงาน
รับเทพื้นปูน เทพื้นโรงงาน พื้นข้างบ้าน เทพื้นหน้าบ้าน
รับเหมาเทพื้นปูน รับเหมาเทพื้นโรงงาน เทพื้นทั่วไป
รับเหมาเทพื้นปูนท็อปปิ้ง ช่างเทพื้นท็อปปิ้ง

 
     
 

เนื้อหาเกี่ยวกับงานปูกระเบื้อง

รับปูกระเบื้องการเตรียมพื้นที่

การปูกระเบื้องก่อนอื่น ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ทุกคนต้องคำนึงก็คือการเลี้ยงน้ำที่พื้นเพื่อให้พื้นกินน้ำให้อิ่มตัวซะก่อนมิเช่นนั้นเวลา ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ปูกระเบื้องลงไปพื้นมันพื้นอาจจะดูดน้ำจากปูนที่เราปูแล้วอาจจะทำให้ปูนขาดน้ำ หรือ สัดส่วนน้ำมันน้อยกว่าที่ควร ผลที่ตามมาคือร่อนง่ายครับ ดังนั้น ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้องต้องคำนึงเป็นอันดับแรก

เตรียมพื้นที่สำหรับปูกระเบื้อง
การเทปูนเตรียมพื้นที่สำหรับปูกระเบื้อง โดยทีมงานปอร์การช่าง


การเตรียมและว่างแผนเพื่อปูกระเบื้องที่ถูกต้อง

ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ต้องเช็ครับซะก่อนว่าพื้นได้ระดับไหม ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง อาจจะต้องใช้กล้องส่องหาระดับให้เรียบร้อยซะก่อน จากนั้นให้หาแนวของกระเบื้องซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่ที่ฝีมือ ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้องล้วนๆ แต่โดยส่วนมากแล้วช่างปูกระเบื้องที่ชำนาญงานส่วนมากเขาจะปูจากตรงกลางออกมาโดยให้ตัดเศษทั้ง 2 ด้านเท่าๆ กัน
ห้ามปูกระเบื้องแผ่นเต็มด้านหนึ่งและทิ้งเศษกระเบื้องไปอยู่ที่ด้านหนึ่ง กรณีที่ ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง จะต้องเป็นคนตัดสินใจเองตรวจสอบกระเบื้อง

ก่อนลงมือปูกระเบื้องนั้น ให้ ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ต้องตรวจสอบกระเบื้องก่อนว่ากระเบื้องที่ ช่างปูกระเบื้อง กำลังจะปูมันกินน้ำไหม โดยการหยดน้ำลงไปหลังกระเบื้องแล้วสังเกตุดูว่ากระเบื้องมันดูดน้ำไหม ถ้าใช่ ให้ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ให้น้ำเอากระเบื้องไปเช่น้ำทิ้งไว้สัก 10-15 นาทีซะก่อน เพื่อให้กระเบื้องกินน้ำอิ่มตัวก่อน

ทดสอบกระเบื้อง
ภาพการทดสอบน้ำหลังกระเบื้องจากเว็บ th.weber


คุณภาพกระเบื้องขึ้นอยู่ที่ฝีมือช่างปูกระเบื้องล้วนๆ

การปูกระเบื้อง ช่างปูกระเบื้อง จะต้องปาดปูนให้เต็มแผ่น แล้วใช้ด้ามค้อนลงตกให้แน่น เพื่อป้องกันกระเบื้องแตก ป้องกันกระเบื้องร่อนในอนาคต โดย ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้องจะต้องพิถีพิถันในทุกๆ ขั้นตอนของ การปูกระเบื้อง
ทีมงานรับปูกระเบื้องจากปอร์การช่างจะต้องเป็นช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้นเราถึงปล่อยให้ปูกระเบื้องบ้านลูกค้า

การปูกระเบื้อง
ภาพการปูกระเบื้อง โดยทีมงานปอร์การช่าง


ขั้นตอนของการเก็บงานหรือการยาแนวหลังจากปูกระเบื้อง

หลังจากที่ ช่างปูกระเบื้อง ทำการปูกระเบื้องเสร็จแล้ว ช่างปูกระเบื้องจะต้องทำความสะอาดขี้ปูนให้เรียบร้อยและทิ้งไว้สักวันก่อนแล้วค่อยยาแนว การยาแนวช่างปูกระเบื้องจะต้องเช็ดออกทันที่ในช่วงที่ยาแนวกำลังหยาดๆ ห้ามทิ้งคราบยาแนวข้ามคืนเด็ดขาดเพราะมันจะเช็ดไม่ออก และ ทำความสะอาดฝุ่น เศษปูนต่างๆ ก่อนที่ ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง จะส่งงานให้ลูกค้า

การยาแนวกระเบื้อง
ภาพการยาแนวกระเบื้องจากเว็บ kapook.com


การเลือกซื้อกระเบื้้อง

ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่ากระเบื้องเราจะปูส่วนไหนของบ้าน โดยมากแล้วถ้าปูกระเบื้องภายนอกจะใช้กระเบื้องตะกูลเซรามิค แต่ถ้าปูในบ้านหรือในร่มส่วนมากจะเป็นกระเบื้องแกรนิต หรือแกรนิตโต้ ส่วนจะใช้กระเบื้องขนาดไหนก็ขึ้นอยู่ที่่ขนาดพื้นที่ๆเราจะปูกระเบื้องว่ามากน้อยแค่ไหน เราก็สามารถเลือกขนาดกระเบื้องให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้เลย ส่วนนี้โดยมากจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะต้องจัดเตรียมกระเบื้องให้ช่างปูกระเบื้องให้เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมกระเบื้องไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ช่างปูกระเบื้องหรือผู้รับปูกระเบื้องจะเข้ามาดูกระเบื้องเสมอ
การเลือกลายหรือสีของกระเบื้อง

ตามประสบการของ ช่างปูกระเบื้อง ผมในฐานะ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ที่เคยผ่านงานปูกระเบื้องมานาน อยากแนะนำว่า กรณีพื้นที่่ๆ เราจะปูกระเบื้องหากเป็นภายนอกหรือเอ๊าท์ดอร์โดยมากจะใช้กระเบื้องโทนดำ น้ำตาล เทา ถ้าใช้กระเบื้องโทนสีเหลือง ขาว เวลาโดนแดดจัดๆ จะรู้สึกแสบตา ขณะเดียวกันกรณีที่เราจะปูกระเบื้องภายในบ้าน หรือ ตรงที่มีหลังคาหรืออินดอร์ โดยมากจะใช้โทนสีขาว เขียว เพราะมันจะให้บ้านสว่าง

ลายกระเบื้อง
ขอบุณภาพจากเว็บ ".youtube.com/watch?v=E7MXycUTyuY."การปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

หลายๆ ท่านจะได้รู้จักปูนกาว ปูที่ออกแบบไว้สำหรับปูกระเบื้องโดยเฉพาะ เป็นผู้สำเร็จรูป ผสมน้ำแล้วใช้งานได้เลย แต่การใช้ปูนกาวปูกระเบื้องอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเลยทีเดียว แต่การปูกระเบื้องด้วยปูนกาวใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น เพราะปูนกาวจะปรับระดับไม่ได้ ซึ่ง ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง จะต้องดูสภาพพื้นที่ๆ จะปูกระเบื้องเป็นหลังว่าพื้นแบบไหนเหมาะกับปูด้วยปูนแบบไหน และกระเบื้องแบบไหนเหมาะสำหรับปูด้วยปูนแบบไหน

ปูกระเบื้องด้วยปูนกาวแบบไหนถึงต้องปูกระเบื้องด้วยปูนกาว แบบไหนถึงต้องปูกระเบื้องด้วยปูนผสมทราย

ปูด้วยปูนกาวได้ 1.พื้นจะต้องได้ระดับ 2.กระเบื้องจะต้องเป็นกระเบื้องแผ่นเหล็กห้ามเกินขนาด 60x60ชม. 3.พื้นจะต้องทำความสะอาดแล้ว ขั้นตอนการปูกระเบื้องด้วยปูนกาว: ช่างปูกระเบื้องหรือผู้รับเหมาปูกระเบื้องจะต้องรีดปูนกาวลงบนพื้นปูนที่เราเตรียมไว้โดยที่พื้นปูจะต้องได้ระดับแล้ว จากนั้นให้ ช่างปูกระเบื้อง ใช้เกรียงหวีรีดปูนกาวออกไปให้ทั่วบริเวณที่ ช่างปูกระเบื้องต้องปูกระเบื้องจากนั้นนำกระเบื้องที่เตรียมไว้วางลงไปแล้วใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ

ภาพการปูกระเบื้อง
ภาพการปูกระเบื้องด้วยปูนผสทราย โดยทีมงานปอร์การช่าง


การปูกระเบื้องด้วยปูนมอร์ตาร์หรือปูนทราย

การปูด้วยปูนทรายหรือ ปูนมอร์ตาร์ กรณีที่พื้นไม่ได้ระดับ เป็นการปูนแบบปรับระดับไปในตัว ก่อนอื่นช่างปูกระเบื้องจะต้องหาระดับน้ำให้เรียบร้อยซะก่อนอาจจะใช้กล้องเลเซอร์หา หรือใช้สายยาหาระดับน้ำก็ได้ จากนั้นดึงเอ็นตามระดับที่ต้องการ แล้วช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้องก็สามารถปูตามระดับเอ็นได้เลย
โดยการให้ปูนเขียว 1 ลูกต่อทราย 3 ถึง ผสมกับน้ำให้เข้ากันแล้ว เทปูนลงไปปาดปูนให้ได้ระดับเอ็นที่ช่างปูกระเบื้องตั้งไว้ โดยให้ระดับปูนต่ำกว่าเอ็นสัก .5ชม. หลังจากนั้นให้ใช้ด้ามค้อนตกลงไปให้แน่ ให้ได้ระดับที่เราต้องการ

ช่างปูกระเบื้อง
ภาพการปูกระเบื้อง โดยทีมงานปอร์การช่างกรณีไหนที่ต้องแชกระเบื้อง กรณีไหนที่่ไม่ต้องแช่

การแช่กระเบื้องก็คือการให้กระเบื้องดูดซึมน้ำให้อิ่มตัวซะก่อน กระเบื้องที่ต้องแช่น้ำส่วนมากจะเป็นพวกกระเบื้องเซรามิค โดยที่ช่างปูกระเบื้องต้องทดสอบกระเบื้องก่อนปูเสมอ โดยการหยดน้ำลงไปหลังกระเบื้องแล้วสังเกตุว่ากระเบื้องดูดน้ำไหม ถ้าดูดให้เช่ทิ้งไว้สัก 10-15 นาทีแล้วค่อยเอาไปปู แต่กรณีที่ใช้กระเบื้องเซรมิคปูด้วยปูนกาวไม่ต้องเช่น้ำ ส่วนกระเบื้่องแกรนิตหรือแกรนิตโต้ไม่ว่าจะปูด้วยปูนกาว หรือปูนด้วยปูนทรายก็ไม่ต้องเช่น้ำในทุกๆ กรณี

เช่น้ำกระเบื้อง
ขอบคุณภาพจากวเ้ว็บ pantip.com


คุณภาพงานไม่ใช่เพราะฝีอมือช่างอย่างเดียว

งานปูกระเบื้องที่ออกมา 1. ร่องจะต้องตรง ไม่เบี้ยง 2.จะต้องเรียบไม่กระเดิด 3.จะต้องแน่นทุกแผ่นไม่โปร่ง ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามาขึ้นอยู่กับทั้ง 2 คุณภาพครับ คือคุณกระเบื้อง และ คุณภาพฝีมือของ ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาผู้กระเบื้อง นั่นเอง ดังน้ำต่อให้ช่างปูกระเบื้องเก่งขนาดไหน หากกระเบื้องไม่มีคุณภาพงานที่ออกมาอาจจะไม่ได้ 100% กระเบื้องที่มีคุณภาพคือกระเบื้องเกรดเอ จากบริษัที่น่าเชื่อถือครับ เช่น กระเบื้องจะต้องไม่โก่ง กระเบื้องจะต้องได้ฉาก แผ่นกระเบื้องจะต้องเท่ากัน ไม่ใช่เล็กบ้างใหญ่บ้าง แบบนี้ช่างปูกระเบื้องจะปูกระเบื้องเก่งขนาดไหนผลออกมาก็ไม่เต็มร้อยครับ ผู้ว่าจ้างจะโทษช่างปูกระเบื้องอย่างเดียวก็ไม่ได้
ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง หลายๆ ท่านอาจจะใช้เครื่องมือช่วยสำหรับงานปูกระเบื้องเพื่อให้ได้ผลที่ดีเช่นการใช้ตัวปรับระดับกระเบื้องเพื่อให้กระเบื้องเรียบ ตัวขัดร่องกระเบื้องเพื่อให้ร่องกระเบื้องตรง ไม่เบี้ยว

รับปูกระเบื้อง
ภาพการปูกระเบื้องโดยทีมงานปอร์การช่าง


การปูกระเบื้องมีหลายรูปแบบ

การปูกระเบื้องมีหลายวิธีครับ ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน และ วิธีการตัดสินใจปูของช่างปูกระเบื้องหรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้องที่จะต้องตัดสินใจปูกระเบื้องว่าจะปูด้วยวิธีไหน ปูแบบเปียก ปูแบบแห้ง ปูด้วยปูนกาว หรือปูนมอร์ต้าร์ ทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่หน้างาน และ เงื่อนไขต่างๆ ทั้งสิ้น

ปูกระเบื้องโดยทีมปอร์การช่าง
ผลงานการปูกระเบื้อง โดยทีมงานปอร์การช่าง


การปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

การปูกระเบื้องด้วยปูนกาวคือการปาดปูนกาวลงพื้นแล้วใช้กระเบื้องแปะลงไปแล้วใช้ค้อนยางหรือด้ามค้อนเคาะเบาๆ แต่การปูด้วยวิธีนี้ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับเหมาปูกระเบื้องจะต้องดูก่อนนะว่าพื้นได้ระดับไหม พื้่นสะอาดไหม กระเบื้องจะต้องไม่ใช่เป็นแผ่น
เพราะถ้าใช้แผ่นใหญ่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วกระเบื้องอาจจะไม่เรียบ
หลักคิดของการปูกระเบื้องด้วยปูนกาวที่ ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง จะต้องตัดสินใจมีอยู่ 3 ปัจจัยครับ คือ
1. พื้นจะต้องได้ระดับแล้ว 2.พื้นจะต้องสะอาดไม่มีฝุ่น 3.กระเบื้องจะต้องเป็นขนาดเล็ก
การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกรเบื้อง ที่ชำนาญงานแล้วเท่านั้น โดยมากอาจจะไม่ใช่ช่างปูกระเบื้อง แต่อาจจะเป็นผู้รับเหมาหรือผู้คุมงาน


ปูกระเบื้องด้วยปูนกาว
ตัวอย่างการปูกระเบื้องด้วยปูนกาวการปูกระเบื้องด้วยปูนผสมทรายหรือปูนมอร์ต้าร์

การปูกระเบื้องด้วยปูนผสมทราย คือการที่ใช้ปูนเขียว 1 ลูกต้องทราย 3 ถึงแล้วผสมกับน้ำให้เปียกๆ พอดี จากนั้น ให้ปาดปูนลงไปให้ระดับที่ช่างปูกระเบื้องเตรียมไว้แล้วใช้ด้ามค้อนตรงให้แน่น การปูด้วยวิธีนี้คือกรณีที่พื้นไม่ได้ระดับ หรือปูปรับระดับไปในตัวโดยที่ระดับจะต้องสูงไม่เกิน 3 ชม. การปูด้วยวิธีนี้ช่างปูกระเบื้อง หรือผู้รับปูกระเบื้องจะต้องปาดปูนให้เต็มแผ่น ตอกให้แน่นเพื่อป้องการกระเบื้องหยุดร่อนการรับปูกระเบื้องแบบแห้ง

การปูกระเบื้องแบบแห้ง ช่างปูกระเบื้อง ผู้ รับปูกระเบื้อง ต้องผสมน้ำทรายกับปูนเขียวในสัดส่วนที่ ปูนน้อยๆ ทรายมากๆ อาจจะปูนเขียว 1 ลูกต่อทราย 5-8ถุงก็เป็นได้ แล้วผสมน้ำน้อยๆ ผสมให้แห้งๆ แล้วเอาไปปรับระดับ พอได้ระดับตามที่ต้องการให้ช่างปูกระเบื้องหรือผู้รับปูกระเบื้องนำกระเบื้องขึ้นมาจากนั้นให้ใช้ปูนเค็มหรือ ปูนกาวทาด้านหลังกระเบื้องจากนั้นให้นำกลับว่างที่เดิมแล้วตอกให้แน่น การปูกระเบื้องด้วยวิธีนี้กรณีที่ปูพร้อมกับระดับโดยที่พื้นสูง 5-10 ชม. เพราะปูสูงถ้าใช้ปูเปียกอาจจะทำให้ระดับหายได้


ปูแห้ง

ปูกระเบื้องแบบแห้ง ขอบคุณภาพจากเว็บ jorakay.co.thรับปูกระเบื้องแบบซาลาเปา

การปูกระเบื้องแบบซาลาเปา คือการที่ช่างปูกระเบื้อง หรือผู้ รับปูกระเบื้อง อาจจะต้องใช้ปูนกาว หรือปูนผสมทรายก็ได้ ทำเป็นลูกกลมๆ วางไว้แล้วเอากระเบื้องวางลงไปแล้วตกกระเบื้องเพื่อให้ปูนที่เป็นก้อนๆ แผ่ออกไปข้างๆ ซึ่งวิธีนี้ปูนอาจจะไม่เต็มตามมุมกระเบื้อง ช่างปูกระเบื้อง ผู้ รับปูกระเบื้องส่วนมากจึงไม่ค่อยทำกัน แต่ถ้าใช้วิธีนี้ส่วนมากจะปูพวกผนังห้องน้ำมากกว่าปูกระเบื้องพื้น

การรับปูกระเบื้องแบบปรับพื้่น+ช่างปูกระเบื้องในคราวเดียวกัน

กรณีพื้นเดิมยังไม่มีการปรับระดับและช่างปูกระเบื้อง หรือผู้รับปูกระเบื้องจำเป็นต้องปรับพื้นก่อนแล้วค่อยปูกระเบื้อง แต่การทำแบบนี้มันต้องทำ 2 ขั้นตอน ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับปูกระเบื้องอาจจะทำไปในคราวเดียวกันเล่ยก็ได้ สะดวก รวดเร็ว ผลงานออกมาก็ไม่ต่างกัน โดยช่างปูกระเบื้อง ผู้รับเหมาปูกระเบื้องต้องผสมปูนแบบแห้ง คือสัดส่วนปูนน้อยๆ ทรายเยอะๆ น้ำน้อยๆ ปรับระดับให้ได้ตามที่ช่างต้องการ หลังจากนั้นให้ผสมปูนเค็มกับน้ำให้เหลวๆ แล้วเทลงไปบนพื้นที่ ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับเหมาปูกระเบื้องเตรียมไว้ หลังจากนั้นนำกระเบื้องมาวาง แล้วใช้ด้ามค้อนตอกเบาๆ ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับเหมาปูกระเบื้องสามารถขึ้นไปเหยียบกระเบื้องได้เลย ... วิธีนี้ต่างประเทศจะนิยมทำกัน

ปรับพื้้น+ปูกระเบื้อง
ปรับพื้น+ปูกระเบื้อง ขอบคุณภาพจากยูทูปการรับปูกระเบื้องพร้อมกันกับการเทคอนกรีต

โดยปกติแล้วถ้าเราจะปูกระเบื้อง เราจะจำเป็นต้องมีพื้นคอนกรีตซะก่อน หรือพูดง่ายๆ เราปูกระเบื้องลงพื้นคอนกรีต ไม่ใช่ปูกระเบื้องลงดิน ถ้ากรณีนี้พื้นเป็นดินเราต้องเทพื้นคอนกรีตให้แข็งแรงก่อน ขั้นตอนต่อไปค่อยปูกระเบื้องทีหลัง แสดงกว่าช่างต้องทำงาน 2 ขั้นตอน คือ เทพื้น และ ปูกระเบื้องในพื้นที่เดียวกัน แต่ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับปูกระเบื้องหลายคนกลับเลือกทำมันในคราวเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว ... วิธีการทำคือ หลังจากเทพื้นคอนกรีตเสร็จแล้วช่างปูกะเบื้อง ผู้รับปูกระเบื้องต้องปาดหน้าคอนกรีตให้ได้ระดับตามที่ช่างปูกระเบื้องต้ัองการหลังจากนั้นให้เอาปูนเค็มโรยลงไปบนพื้นคอนกรีต แล้วฉีดน้ำ หลังจากนั้นก็นำกระเบื้องที่เตรียมไว้วางลงไปได้เลย แต่วิธีนี้ผลงานออกมาอาจจะไม่เรียบเท่าไร ช่างปูกระเบื้อง ผู้รับปูกระเบื้องที่เป็นมืออาชีพจริงๆ เขาจะไม่ทำกันนะครับ
ทีมงานรับเหมาปูกระเบื้อง ช่างปูกระเบื้องทุกชนิดเครื่องมือสำหรับช่างปูกระเบื้่อง สำหรับผู้รับเหมาปูกระเบื้อง

การที่ช่างจะปูกระเบื้อง ช่างปูกระเบื้องจะต้องเตรียมเครื่องมือให้ครบทุกอย่างซะก่อนเสมอ เครื่องมือที่ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้องที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ครับ
1. ถังผสมปูนแบบใหญ่ และแบบเล็ก (แบบเล็กเรียกกระแป๋ง)
2. เกรียง: เกรียงแบบใบโพธิ์หรือเกรียงก่อ แบบมีเคี้ยวหรือไม่มีเคี้ยวก็ได้แล้วแต่ช่างปูกระเบื้องที่ถนัด
3.เอ็น เพื่อดึงวัดระดับ
4. กล้องส่องระดับ หรือ สายยางหาระดับ แต่อยากแนะนำเป็นกล่องระดับเลเซอร์มากกว่า เพราะแม่นยำกว่าระดับแบบใช้สายยาง
5. ปากกาขีดกระเบื้อง

เครื่องมือสำหรับปูกระเบื้อง
ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ lamaison.co.thขั้นตอนการปูกระเบื้อง

1. ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อ จะต้องทำคือ สำรวจหน้างานให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไร ระดับได้ไหม พื้นเดิมเป็นอย่างไร แล้วแจ้งลูกค้า ว่าเราควรปูแบบไหน หรือไม่แจ้งก็ได้แล้วแต่กรณี และ ควรปูกระเบื้องในรูปแบบไหน ต้องขึ้นอยู่ที่ช่างปูกระเบื้องจะต้องตัดสินใจเอาเองหรือ ผู้ร้าเหมาปูกระเบื้่องที่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหน
2. หลังจากได้ข้อสรุปจากข้อ 1 ไปแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของช่างปูกระเบื้องโดยตรง อาจจะไม่เกี่ยวกับผู้รับเหมาหรือ ผู้รับงานปูกระเบื้อง เลยก็ได้ จากนั้นให้แนวกระเบื้อง หาระดับน้ำ ดึงเอ็นตามระดับที่ต้องการ
3.ลงมือปูกระเบื้องได้เลย โดย ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง จะต้องปูให้เต็มแผ่นเสมอขั้นตอนการรับปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

1. ช่างปูกระเบื้อง หรือ ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง จะต้องทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อย
2. หาระแนวกระเบื้อง
3. เทปูนกาวลงพื้นตรงที่เราจะปู ใช้เกรียงหวีปาดปูนกาวตามแนวที่เราจะปู
4. นำกระเบื้องวางลง แล้วใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ

ปูกระเบื้องด้วยปูนกาว


ขั้นตอนการรับปูกระเบื้องแบบเปียก

1. ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดเรียบร้อย
2. รดน้ำที่พื้นเพื่อให้พื้่นกินน้ำให้อิ่มตัว
3. หาแนวที่จะวางกระเบื้อง หาระดับ ดึงเอ็น
4. ผสมปูน 1 ลูกต่อทราย 3 ถึง
5. ปาดปูนตามระดับที่เตรียมไว้
6. วางกระเบื้องตามแนว แล้วใช้ด้ามค้อนตอกให้แน่น ที่สำคัญช่างปูกระเบื้องจะต้องปาดปูนให้เต็มแผ่นเสมอ

ปูกระเบื้องแบบเปียก
ภาพการปูกระเบื้องแบบเปียก โดยทีมงานปอร์การช่าง


ขั้นตอนการรับปูกระเบื้องแบบแห้ง

1. หาฉาก หาแนวกระเบื้อง
2. ผสมปูน 1 ลูกต่อทราย 8-10 ถึง ผสมน้ำน้อยๆ ให้ปูนทรายเป็นแบบผง หรือ ดูแห้งๆ
3. เอาปูนไปปรับระดับให้เรียบร้อย
4. ใช้ปูนกาวหรือปูนเค็มทาด้านหลังกระเบื้อง แล้วนำกระเบื้องไปปู
การยาแนวกระเบื้อง

การยาแนวกระเบื้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปูกระเบื้องทั้งหลายก่อนที่ ช่างปูกระเบื้อง จะต้องมอบส่งงานให้แก่ลูกค้า ก่อนยาแนวช่างต้องทำความสะอาดกระเบื้องก่อนโดยเฉพาะคราบปูนตามร่องกระเบื้อง หลังจากทำความสะอาดพื้นเสร็จแล้วผู้รับเหมาปูกระเบื้อง หรือผู้รับปูกระเบื้องต้องยาแนวโดยใช้ยางรองเท้าปาดยาแนวตามร่องให้เต็ม ทิ้งไว้ 10-20 นาทีแล้วเช็ดออก ห้ามทิ้งไว้ค้างคืน หลังจากนั้้นให้ทำความสะอาดอีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

การยาแนวกระเบื้อง
ภาพการยาแนวกระเบื้องจากเว็บ mthai.com


ปูนมีกี่ประเภท

ก่อนที่มือใหม่คิดจะเป็นช่างปูกระเบื้อง หรือคิดว่าจะไปรับเหมาปูกระเบื้อง ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับปูนก่อนว่ามีปูนประเภทไหนบ้าง แต่ละประเภทใช้งานอย่างไร วันนี้แอดมินขอแนะนำคร่าว สัก 3-4 อย่างนะครับ
1. ปูนเค็มหรือซีเมนท์เพส : คือใช้ปูนเขียว + น้ำ ใช้กับการอูดรู งานเก็บ จับเซี้ยม ขัดหน้า
2. ปูนมอร์ต้าร์หรือปูนทราย : คือปูนที่ใช้ปูนเขียว+น้ำ +ทราย ใช้งานด้านสถาปัตย์ เช่นใช้ปูกระเบื้อง ก่อ ฉาบ
3. ปูนคอนกรีต : คือปูนแดง + ทราย + หิน + น้ำ + เหล็ก ใช้สำหรับงานโครงสร้าง เช่นงานเทพื้น งานเสา คานเป็นต้น
ซึ่งช่างปูกระเบื้อง ผู้รับเหมาปูกระเบื้อง ช่างกระเบื้องทั้งหลายต้องเลือกปูนที่ใช้ให้ถูกต้อง

ปูกระเบื้องลานจอดรถ
ภาพการปูกระเบื้องลานจอดรถ โดยทีมงานปอร์การช่างเท็คนิคการปูกระเบื้องดินเผา

กระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องที่เขาใช้ดินเอาไปเผาในอุณภมิที่ร้อนมากๆ เวลาที่ช่างปูกระเบื้องจะปูกระเบื้องดินเผาช่างจะต้องเอากระเบื้องดินเผาไปแช่น้ำให้กระเบื้องอิ่มตัวซะก่อน มิเช่นนั้นเวลากระเบื้องดินเผาโดนน้ำจากปูนมันจะดูดซึมเข้าไปในตัวกระเบื้อง ทำให้กระเบื้องเป็นคราบและจะเซ็ดไม่ออกเลย ช่างกระเบื้องถึงต้องระมัดระวังในการปูกระเบื้องดินเผาให้ดี

ปูกระเบื้องดินเผา
ภาพกระเบื้องดินเผาจากเว็บ pantip.comการเลือกช่างปูกระเบื้อง


เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ว่าจ้างจริงๆ ครับ ว่าจะเลือกช่างปูกระเบื้องแบบไหนที่ปูกระเบื้องได้ดี มีฝีมือ รับผิดชอบไม่ทิ้งงาน ในหัวข้อนี้แอดขออธิบายเฉพาะประภาทของช่างปูกระเบื้องเท่านั้นจะครับเพื่อให้ผู้ว่าจ้างตัดสินใจเองว่าจะเลือกผู้เหมาปูกระเบื้องหรือจะเลือกตั้งปูกระเบื้องแบบไหน จะไม่บอกว่าช่างปูกระเบื้องแบบไหนดี ผู้รับเหมาปูกระเบื้องแบบไหนไม่ดี
ช่างปูกระเบื้อง ผู้ รับปูกระเบื้องหลังๆ จะประมาณนี้นะครับ
- บริษัทรับเหมาก่อสร้าง : ในบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง หมายถึงก่อสร้างครบวงจรเขาจะแบ่งประเภทของงานออกอยู่ใครถนัดงานด้านไหนก็บอกให้ผู้รับเหมาช่างงานนั้นไปรับต่อ จากนั้นผู้รับช่วงต่อก็จะจ้างช่างที่นำนาญงานเฉพาะทางอีกครั้ง เช่น บริษัท ก.สร้างบ้านหนึ่งหลังจากนาย ข. จากน้ัน บริษัทก.ก็จะแยกงานปูกระเบื้องให้ทีมงานหรือบริษัท ค. ทีมงานของนายค.ก็จะแบ่งงานปูกระเบื้องให้ช่างปูกระเบื้องอีกที ดังนั้นหาจะจ้างช่างปูกะเบื้องแบบนี้อาจจะแพงนิดหนึ่งเพราะมันต้องผ่านช่วงหลายๆ ช่วง
- ช่างปูกระเบื้องแบบผู้รับเหมาเดี๋ยวหรือนายจ้าง รูปแบบนี้อาจจะมีคนหนึ่งทำหน้าที่่เป็นผู้รับเหมาหรือเป็นนายหน้ามีหน้าที่หางานปูกระเบื้องจากลูกค้าหรือส่วนมากจากเจ้าของบ้าน หลังจากได้งานแล้วเขาก็จะหาทีมช่างปูกระเบื้องมาทำ สรุปคือเข้ามีหน้าที่แค่เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของบ้านและช่างปูกระเบื้องเท่านั้น ช่างปูกระเบื้องแบบนี้จะไม่มีออฟฟิส
- ช่างปูกระเบื้องแบบขาจรหรือช่างปูกระเบื้องแบบคู่ผัวเมีย ส่วนมากเขาจะทำงานเป็นคู่ผัวเมียหรือทำานเป็นคู่ คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นช่างปูกระเบื้อง อีกคนเป็นจับกัง เขาจะรับช่วงจากบริษัทบ้าง จากทีมงานอื่นบ้าง หรือบางทีก็จากเจ้าของบ้านบ้าง เขาจะไปตามไซด์งานก่อสร้างเรื่อยๆ ส่วนมากจะไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสักเท่าไร
- ช่างปูกระเบื้องแบบเป็นทีม คือจะมีหัวหน้าคนหนึ่งมีหน้าที่รับงานปูกระเบื้องเข้ามาแล้วเขาจะมีทีมงานปูกระเบื้องโดยเฉพาะสังกัดของเขาเอา เช้ามาพาช่างไปปูเย็นกลับบ้าน
สำหรับช่างปูกระเบื้องหลังๆ ก็ประมาณนี้นะครับ

ช่างปูกระเบื้อง
ช่างวินัย รับปูกระเบื้อง รับเทพื้น


ราคาหรือค่าแรงปูกระเบื้อง

ค่าแรงปูกระเบื้องตามท้องตลาดจะไม่ค่อยสูงต่ำต่างกันมากนัก ค่าแรงจะต้องเป็นธรรมแพงไปก็ไม่ได้ ถูกไปก็ไม่ดี ค่าแรงปูกระเบื้องของช่างปูกระเบื้อง หรือช่างรับเหมาปูกระเบื้องส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นตารางเมตร แต่ถ้าจะให้ระบุราคาต่อตารางเมตรเท่าไรเลย จะไม่ได้ เพราะค่าแรงของช่างปูกระเบื้องมันขึ้นอยู่ที่หลายๆ ปัจจัย
เช่นปริมาณ ความยากง่ายของงาน ระยะทางของการขนของ ทำงานกลางวันหรือกลางคืน ตัวแปรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้รับปูกระเบื้องหรือช่างกระเบื้องทั้งสิ้น เช่นปูกระเบื้องบ้านปูกระเบื้องคอนโดราคาจะต่างกันแน่นอน เพราะปูกระเบื้องคอนโดต้องผ่านการขนของขึ้นตึกต้องมีระเบียบทางคอนโด หรือ ผู้กระเบื้องพื้นทั่วไปกะปูกระเบื้องเค้าท์เตอร์ครัว แบบนี้ค่าแรงยังไงก็ต่างกันแน่นอน นอกจากนี้ยังต้องตกลงกันอีกว่าค่าแรงต่อตารางเมตรเป็นค่าแรงอย่างเดียวหรือค่าแรงรวมพวกปูนพวกทรายด้วย
ค่าแรงปูกระเบื้อง
ภาพรูปกระเบื้องโดยทีมงานปอร์การช่าง
การรับประกันงานของงานปูกระเบื้อง

ลูกค้าหลายคนถามว่ามีประกันงานไหม สำหรับงานปูกระเบื้อง โดยส่วนใหญ่เขาจะรับประกันแค่ 2 อย่างเท่านั้นคือรับประกันกระเบื้องแตกที่เกิดจากการที่ ช่างปูกระเบื้อง/ผู้รับปูกระเบื้อง ปูกระเบื้องไม่เต็มแผ่นนั้นเอง และ รับประกันกระเบื้่องร่อนที่อาจจะเกิดจากที่ ช่างปูกระเบื้อง/ผู้รับปูกระเบื้องผสมปูนไม่ได้สัดส่วนทำให้ปูนจืดกระเบื้องร่อนนั้นเอง แต่ถ้าจะให้รับประกันความสวยงามส่วนใหญ่แล้วช่างปูกระเบื้อง/ผู้รับปูกระเบื้องจะไม่รับประกันส่วนนี้ เพราะมันวัดไม่ได้ว่าอะไรคือสวยหรือไม่สวย เกิดปูกระเบื้องเสร็จแล้วบอกไม่สวยไม่ง่ายเงินก็ซวยกันพอดี

รับปูกระเบื้อง
การส่งมอบงาน

ช่างปูกระเบื้องจะส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ ช่างปูกระเบื้อง/ผู้รับเหมาปูกระเบื้องจะต้องปูกระเบื้องให้เต็มแผ่น
ยาแนวกระเบื้อง ทำความสะอาดกระเบื้องให้เรียบร้อย รวมถึงการเก็บขยะให้เรียบร้อยถึงจะมอบงานให้ลูกค้าได้ รับเทพื้นข้างบ้าน รับเทพื้นหน้าบ้าน

ส่งมอบงาน
งานปูกระเบื้องลานจอดรถโดยทีมงานปอร์การช่าง
รับปูกระเบื้อง

ทีมงานปอร์การช่างให้บริการงานช่างดังนี้ครับ

ช่างปูกระเบื้อง รับเหมาปูกระเบื้อง ผนัง
ช่างรับเหมาปูกระเบื้องห้องน้ำ
ช่างปูกระเบื้อง รับเหมาปูกระเบื้องห้องครัว

รับเหมาปูกระเบื้อง มี ช่างกระเบื้องห้องน้ำ
รับเหมาปูกระเบื้อง สระว่ายน้ำ
ช่างปูกระเบื้อง รับเหมาปูกระเบื้อง พื้นบ้านทั่่วไป
รับเหมาปูกระเบื้อง ห้องตามคอนโด รับปูกระเบื้องห้องคอนโด
รับเหมารื้อกระเบื้อง รับเหมาปูกระเบื้องพื้นทั่วไป
ช่างปูกระเบื้อง รับปูกระเบื้อง ตามออฟฟิสทั่วไปทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล
ช่างปูกระเบื้องรับเหมางานปูกระเบื้้อง สมุทรปราการ
ทีมงานปอร์การช่างมี ช่างปูกระเบื้อง เป็นทีม
รับเหมางานปูกระเบื้องกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ
รับจ้างปูกระเบื้อง บางพลี สมุทรปราการ
รับเหมาปูกระเบื้องกทม. ปริมณฑล
ช่างปูกระเบื้องรับปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องผัง กรุงเทพ สมุทรปราการ
มีช่างปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ มีช่างปูกระเบื้องพื้นทั่วไป
ทีมงานเรารับปูกระเบื้องมากกว่า 10 ปี เรามีประสบการณ์งานปูกระเบื้อง
รับเหมางานกระเบื้องทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล
ในบ้างครั้งทีมงานปูกระเบื้องของเราก็รับงานปูระเบื้องต่างจังหวัดด้วย
รับเทพื้นข้างบ้าน รับเทพื้นหน้าบ้าน

 
 
 
 

 
     
 
 
     
     

รับปูกระเบื้อง รับเทพื้น ช่างปูกระเบื้อง รับเหมาปูกระเบื้อง ช่างเทพื้น รับเหมาเทพื้น ค่าแรงปูกระเบื้อง